TRIBE EUPITHECIINI
View Image Gallery of Tribe Eupitheciini

 
(x 1.16)
Collix ghosha Collix rufidorsata
 
(x 1.16)
Collix griseipalpis Collix stenoplia
Collix blosyra (holotype) Collix mesopora
 
(x 1.16)
Collix intrepida Collix sp. 18718 (holotype)
 
(x 1.33)
Pseudocollix hyperythra Scintillithex glaucisparsa

 
(x 1.33)

 
(x 1.33)
Scintillithex glaucisparsa Carbia calescens
 
(x 1.33)
 
(x 1.33)
Carbia moderescens (holotype) Carbia calefacta
 
(x 1.33)

(x 1.16)
Carbia brunnefacta (holotype) Carbia nexilinea

(x 1.33)

(x 1.33)
Carbia moderata Carbia pulchrilinea

(x 1.33)

(x 1.33)
Pomasia vernacularia Pomasia salutaris


(x 1.33)


(x 1.33)
Pomasia salutaris Pomasia sacculobata (paratype)

(x 1.16)

(x 1.16)
Pomasia reticulata   Pomasia galastis

(x 1.16)

(x 1.33)
Pomasia galastis Pomasia lamunin (paratype)

(x 1.33)

(x 1.16)
Pomasia lamunin (paratype) Pomasia lacunaria (holotype)

(x 1.16)

(x 1.16)
Pomasia luteata (paratype) Pomasia nuriae (holotype)

(x 1.33)

(x 1.33)
Pomasia euryopis Pomasia obliterata
Ziridava xylinaria Ziridava kanshireiensis
Ziridava rufinigra Ziridava asterota (holotype)

(x 1.47)
Chrysoclystis morbosa Eupithecia mundiscripta

(x 1.47)

(x 1.47)
Eupithecia kamburonga Eupithecia tabidaria

(x 1.47)


(x 1.47)

Eupithecia melanolopha Eupithecia melanolopha

(x 1.47)

(x 1.47)
Eupithecia costalis Eupithecia rigida


(x 1.47)


(x 1.47)
Eupithecia delozona Eupithystis infuscata

(x 1.16)


(x 1.16)

Mnesiloba dentifascia Mnesiloba dentifascia

(x 1.16)


(x 1.47)

Mnesiloba intentata (Java) Mnesiloba intentata

(x 1.47)


(x 1.47)

Chloroclystis semiscripta Chloroclystis semiscripta

(x 1.47)


(x 1.47)

Chloroclystis obturgescens Chloroclystis obturgescens

(x 1.47)


(x 1.47)

Chloroclystis rubroviridis Chloroclystis rubroviridis

(x 1.33)


(x 1.33)

Ardonis filicata (Khasis) Ardonis filicata

(x 1.33)

(x 1.33)
Pasiphila rubrifusa Pasiphila chlorocampsis

(x 1.33)

(x 1.33)
Pasiphila chlorocampsis Pasiphila palpata (paratype of wongi)


(x 1.33)


(x 1.33)
Pasiphila palpata (paratype of wongi) Pasiphila subpalpata

(x 1.33)

(x 1.33)
Pasiphila coelica (holotype) Pasiphila sayata (paratype)

(x 1.33)

(x 1.33)
Pasiphila sayata (holotype) Pasiphila sayata

(x 1.33)

(x 1.33)
Pasiphila luteata Pasiphila eurystalides

(x 1.33)
Pasiphila rufogrisea Tripteridia subcomosa

Tripteridia subcomosa Tripteridia dinosia (holotype of chlaenistes)

Tripteridia dinosia (holotype) Tripteridia latistriga

Tripteridia latistriga Tripteridia fletcheri (holotype)


(x 1.47)
Tripteridia fletcheri Syncosmia dissographa (paratype, Bali)

(x 1.33)


(x 1.33)

Syncosmia xanthocomes Syncosmia xanthocomes

(x 1.33)


(x 1.33)

Syncosmia eurymesa Syncosmia eurymesa

(x 1.33)

(x 1.33)
Syncosmia layanga (paratype) Syncosmia layanga (paratype)

(x 1.33)

(x 1.33)
Syncosmia discisuffusa (paratype) Celaenaclystis celaenacris


(x 1.33)


(x 1.33)
Celaenaclystis celaenacris Celaenaclystis telygeta

(x 1.16)

(x 1.47)
Axinoptera turgidata (holotype) Axinoptera penataran (paratype)

(x 1.47)


(x 1.47)

Axinoptera orphnobathra Axinoptera orphnobathra

(x 1.47)

(x 1.47)
Axinoptera ruficosta (holotype) Axinoptera infusata (holotype of oedalea)


(x 1.47)


(x 1.47)
Axinoptera infusata Bosara dilatata (Sulawesi)

(x 1.47)
 
(x 1.16)
Bosara reductata (holotype) Bosara emarginaria
 
(x 1.16)

(x 1.47)
Bosara festivata Bosara bursacristata (paratype)

(x 1.47)
 
(x 1.16)
Bosara bursalobata (holotype) Bosara longipecten
 
(x 1.16)

 
(x 1.16)

Bosara brevipecten (Seram) Bosara brevipecten (holotype)
 
(x 1.47)

(x 1.33)
Bosara refusaria  Casuariclystis latifascia

(x 1.47)

(x 1.47)
Glaucoclystis polyclealis Glaucoclystis griseorufa

(x 1.47)

(x 1.47)
Glaucoclystis sinuosoides (holotype) Glaucoclystis polyodonta

(x 1.47)

(x 1.47)
Eriopithex lanaris Eriopithex recensitaria

(x 1.47)

(x 1.47)
Gymnoscelis fasciata Gymnoscelis prouti (paratype)


(x 1.47)


(x 1.47)
Gymnoscelis prouti (paratype) Gymnoscelis derogata (Penang)

(x 1.16)

(x 1.16)
Gymnoscelis pseudotibialis (holotype) Gymnoscelis celebensis

(x 1.47)

(x 1.47)
Gymnoscelis latipennis Gymnoscelis albicaudata

(x 1.47)

(x 1.47)
Gymnoscelis merochyta (holotype) Gymnoscelis phoenicopus

(x 1.47)


(x 1.16)

Gymnoscelis transapicalis (holotype) Gymnoscelis semialbida (holotype)

(x 1.47)


(x 1.47)

Gymnoscelis confusata (Penang) Gymnoscelis confusata (Khasis)

(x 1.16)

(x 1.47)
Gymnoscelis imparatalis Calluga costalis

(x 1.47)

(x 1.16)
Calluga punctinervis (holotype) Spiralisigna minutissima

(x 1.16)

(x 1.33)
Pasiphilodes subtrita Micrulia medioplaga


(x 1.33)


(x 1.33)
Micrulia medioplaga (Bali) Micrulia catocalaria

(x 1.16)

(x 1.33)
Micrulia subzebrina (holotype) Onagrodes victoria


(x 1.33)


(x 1.16)
Onagrodes victoria Onagrodes oosyndica
(holotype, Peninsular Malaysia)


(x 1.16)


(x 1.33)
Onagrodes oosyndica Onagrodes eucineta (paratype, Selangor)


(x 1.33)


(x 1.33)
Onagrodes eucineta Mariaba convoluta (Sulawesi)


(x 1.33)


(x 1.33)
Mariaba convoluta (Sulawesi) Hybridoneura abnormis


(x 1.33)


(x 1.33)
Hybridoneura abnormis Hybridoneura picta

(x 1.16)

(x 1.33)
Symmimetis muscosa (New Guinea) Symmimetis heveli (holotype)

(x 1.33)

(x 1.33)
Symmimetis kolopis (paratype) Antimimistis attenuata

Poecilasthena character Poecilasthena character

(x 1.33)
Poecilasthena nubivaga Parasthena flexilinea

(x 1.33)

(x 1.33)
Eois phaneroscia Eois mixosemia

(x 1.33)

(x 1.33)
Eois memorata Eois memorata

(x 1.16)

(x 1.33)
Eois obliviosa (paratype) Eois pallidula

(x 1.33)

(x 1.16)
Eois ephyrata Eois sundasimilis (holotype)

(x 1.33)

(x 1.33)
Eois willotti (holotype) Eois versata

(x 1.33)


(x 1.33)

Eois plumbacea (Kinabalu) Eois plumbacea

(x 1.33)

(x 1.33)
Eois grataria Eois discata

(x 1.33)

(x 1.33)
Polynesia curtitibia Pseudopolynesia amplificata


(x 1.33)

Pseudopolynesia amplificata Gymnoscelis admixtaria


Copyright © Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.