Plate 6

Artaxa ?hemixantha Artaxa ?hemixantha
(holotype)
Artaxa cina
Artaxa tuhana Artaxa digramma Artaxa ormea
Artaxa ormea Artaxa ormea Artaxa ormea
Toxoproctis bifurcata  Toxoproctis bifurcata Artaxa sabahensis
(holotype)
Artaxa hannemanni Artaxa nubilosa Artaxa phaula
Artaxa montiphaula
(holotype)
Artaxa tanaoptera Artaxa distracta
Artaxa distracta Toxoproctis cosmia  Toxoproctis alticosmia
(holotype)
Toxoproctis altilodra
(paratype)
Toxoproctis munda Toxoproctis munda
Toxoproctis ?munda Toxoproctis cheela  Toxoproctis cincta 
Toxoproctis hemixanthoides
(paratype)
Toxoproctis hemibathes  Toxoproctis hemibathes
Toxoproctis flavolimbata  Artaxa gentia Toxoproctis dyssema 
Toxoproctis dyssema  Toxoproctis dyssema  Toxoproctis layi 
Toxoproctis signiplaga  Toxoproctis deliana  Toxoproctis helpsi
(paratype)
Toxoproctis adrian  Toxoproctis willotti
(holotype)
Toxoproctis anna
| Plate 1 | Plate 2 | Plate 3 | Plate 4 | Plate 5 | Plate 6 | Plate 7 | Plate 8 | Plate 9 |
| Plate 10 | Plate 11 | Plate 12 |


Copyright Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.