Plate 8

Nygmia chirunda Nygmia epirotica Nygmia epirotica
Nygmia atereta Nygmia civitta Nygmia corbetti
(paratype of griseaurea)
Nygmia puli Nygmia puli Nygmia sp. 2613
"Euproctis" sarawacensis
(holotype)
Nygmia javanoides
(holotype)
Nygmia baueri
Nygmia nova Nygmia guttistriga Nygmia atrisignata
Nygmia guttulata Nygmia solitaria
(Peninsular Malaysia)
Nygmia postgrisea
Nygmia castor Nygmia guttistriga Nygmia atrisignata
Nygmia solitaria
(Peninsular Malaysia)
Nygmia javana(Sumatra) Nygmia javana
Nygmia lali Nygmia oonophora Nygmia longitegumen
(paratype)
Nygmia longitegumen(paratype) Nygmia guttulata
| Plate 1 | Plate 2 | Plate 3 | Plate 4 | Plate 5 | Plate 6 | Plate 7 | Plate 8 | Plate 9 |
| Plate 10 | Plate 11 | Plate 12 |


Copyright Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.