Plate 5

Lacera uniformis Hulodes caranea Ericeia elongata
Lacera nyarlathotepi Hulodes caranea Ericeia amanda
Lacera noctilio
(Singapore)
Hulodes donata Ericeia inangulata
Speiredonia itynx
(Palawan)
Speiredonia obscura Ericeia inangulata
Speiredonia alix Speiredonia sandokana Ericeia rectifascia
Speiredonia ibanorum
(paratype)
Speiredonia mutabilis Ericeia sobria
(in Mus. Civico Zool., Rome)
Speiredonia hogenesi Ericeia pertendens
Ommatophora luminosa Ericeia eriphora Ericeia korintjiensis
| Plate 1 | Plate 2 | Plate 3 | Plate 4 | Plate 5 | Plate 6 | Plate 7 | Plate 8 | Plate 9
| Plate 10 | Plate 11 | Plate 12 | Plate 13 | Plate 14 | Plate 15 | Plate 16 | Plate 17 |
| Plate 18 | Plate 19 | Plate 20 | Plate 21 | Plate 22 | Plate 23 | Plate 24 |
| Plate 25 | Plate 26 | Plate 27 | Plate 28 |


Copyright Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.