Plate 25

Tipasa nebulosella Metaphoenia scobinata
(holotype)
Diomea lignicolora Panilla homospila
Tipasa renalis Metaphoenia carneipennis Diomea eupsema Panilla poliochroa
"Tipasa" eubapta Metaphoenia plagifera Diomea nigrisuffusa
(holotype)
Panilla nigrinotata
"Tipasa" obliquiflava
(holotype)
Metaphoenia sp. 17184 Diomea absorbens Panilla combusta
"Tipasa" ferripunctum Metaphoenia rectifascia
(holotype)
Diomea diffusifascia Panilla terminalis
Olulis puncticinctalis Drepanorhina shelfordi Diomea diffusifascia Panilla terminalis
"Olulis" megalopis Diomea rotundata Diomea hirdi
(Java)
Caduca albopunctata
"Olulis" subrosea Diomea roydsi
(holotype)
Diomea tricuspida Caduca phronimus
"Olulis" iuga Diomea dialitha Diomea garroodi
(paratype)
Maguda immundalis
"Olulis" Sarconia Diomea dialitha Diomea orbifera Maguda multifasciata
Artigisa nigrosignata
(Sri Lanka)
Diomea triangulata
(holotype)
Veia homopteroides Maguda suffusa
Maguda telisai
(holotype)
Maguda danum
(holotype)
Maguda santubong
| Plate 1 | Plate 2 | Plate 3 | Plate 4 | Plate 5 | Plate 6 | Plate 7 | Plate 8 | Plate 9
| Plate 10 | Plate 11 | Plate 12 | Plate 13 | Plate 14 | Plate 15 | Plate 16 | Plate 17 |
| Plate 18 | Plate 19 | Plate 20 | Plate 21 | Plate 22 | Plate 23 | Plate 24 |
| Plate 25 | Plate 26 | Plate 27 | Plate 28 |


Copyright Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.