Plate 5

Synegia obscura Synegia camptogrammaria Synegia camptogrammaria
Synegia imitaria Synegia imitaria(form) Synegia imitaria
Synegia thamiosticta Synegia asymbates Synegia decolorata
Synegia decolorata Synegia potenza
(holotype)
Synegia potenza
(paratype)
Synegia ocellata Synegia ocellata Synegia ocellata
Synegia transgrisea
(paratype)
Synegia transgrisea Synegia transgrisea
Synegia dentifascia
(paratype)
Synegia dentifascia
(holotype)
Synegia punctinervis
(paratype)
Synegia punctinervis
(paratype)
Hyperythra lutea Petelia delostigma
Petelia delostigma Petelia delostigma Petelia paroobathra
Petelia paroobathra Petelia medardaria Petelia medardaria
Petelia distracta Petelia tuhana Astygisa vexillaria
Astygisa  metaspila Astygisa stueningi
(paratype)
Astygisa waterstradti
(paratype)
Astygisa waterstradti(paratype) Astygisa circularia
| Plate 1 | Plate 2 | Plate 3 | Plate 4 | Plate 5 | Plate 6 | Plate 7 | Plate 8 | Plate 9 | Plate 10 |
| Plate 11 | Plate 12 | Plate 13 | Plate 14 | Plate 15 | Plate 16 | Plate 17 | Plate 18 | Plate 19 |


Copyright Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.