Miscellaneous Genera I
View Image Gallery of Miscellaneous Genera I.

Erygia apicalis Erygia spissa
Erygia precedens Erygia antecedens
(Singapore)

Anisoneura aluco
Anisoneura salebrosa Ischyja anna
Ischyja hagenii Ischyja manlioides
Ischyja ferrifracta Ischyja ferrifracta(Sri Lanka)
Ischyja inferna Ischyja inferna
Ischyja manlia Ischyja manlia
Ischyja marapok
(paratype)
Ischyja marapok
(paratype)
Ischyja subreducta (paratype)
Ischyja subreducta(paratype)
Ischyja gynnis Ischyja hemiphaea
Ischyja hemiphaea Ischyja paraplesius
Ischyja paraplesius
Platyja umminia Platyja minutipuncta
Platyja sumatrana Platyja sumatrana
Platyja ciacula Platyja umbrina
Platyja umbrina Platyja umbrina
Platyja acerces Platyja acerces
(paratype of Crenulata)
Platyja silvani
(holotype)
Sympis rufibasis
Sarobacala albopunctata Papuacola albisigillata
Papuacola gemina Papuacola gemina
Papuacola costalis Bamra albicola
Bamra albicola Dordura aliena
Dordura aliena Varicosia venata
Varicosia clavifera Pilipectus cyclopis
Pilipectus cyclopis Cephena costata
Cephena sundana
(paratype)
Fodina sumatrensis
Brontypena ochrocuprea Corcobara angulipennis
Thoracolophotos albilimitata Mesosciera orientalis
Cryptastria fuscomarginataCopyright © Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.