TRIBE HULODINI
View Image Gallery of Tribe Hulodini

Hulodes caranea Hulodes caranea
Hulodes donata Lacera noctilio
(Singapore)
Lacera nyarlathotepi Lacera uniformis
Speiredonia itynx
(paratype)
Speiredonia obscura
Speiredonia sandokana   Speiredonia alix
Speiredonia ibanorum
(paratype)
Speiredonia hogenesi
Speiredonia mutabilis Ericeia elongata
Ericeia amanda Ericeia inangulata
Ericeia inangulata Ericeia rectifascia
Ericeia sobria
(in Mus. Civico Zool., Rome)
Ericeia pertendens
Ericeia korintjiensis Ericeia eriophoraCopyright © Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.