Plate 3

Xyleutes strix
Xyleutes malayica Xyleutes anceps
Xyleutes persona (Sri Lanka)
Xyleutes stenoptera Xyleutes adusta
Xyleutes quarlesi Azygophleps nurella
Epipyropidae
| Plate 1 | Plate 2 | Plate 3 | Plate 4 | Plate 5 | Plate 6 | Plate 7 | Plate 8 | Plate 9 |Copyright Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.