SUBFAMILY PLUSIINAE
View Image Gallery of Subfamily Plusiinae

Chrysodeixis eriosoma Chrysodeixis iluminata (Timor)
Chrysodeixis minutoides (paratype) Chrysodeixis diehli (Bali)
Argyrogramma signata Ctenoplusia albostriata (Java)
Ctenoplusia sigillata Thysanoplusia orichalcea (Sumatra)
Thysanoplusia bipartita Zonoplusia ochreata
Plusiopalpa adrasta Dactyloplusia impulsa (Assam)
‘Plusia’ nigriluna ‘Plusia’lectula
‘Plusia’ megaloba


Copyright © Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.