NEW TAXA

Generic
Tristeirometa
Scintillithex
Eupithystis
Celaenaclystis
Casuariclystis
Glaucoclystis
Spiralisigna
Pseudopolynesia
Matanga


Specific and subspecific
Chrysocraspeda pagon
Chrysocraspeda juriae
Chrysocraspeda dramaturgis
Chrysocraspeda pryeri
Chrysocraspeda convergens
Chrysocraspeda deltalutea
Chrysocraspeda rubraspersa
Chrysocraspeda argentimacula
Cyclophora carsoni
Cyclophora lowi
Perixera argyrommoides
Perixera ochreofusa
Perixera decretarioides
Perixera punctata calciphila
Metallaxis amandae
Antitrygodes pseudagrata
Problepsis borneamagna
Scopula insolata aequibrachiata
Scopula flavinsolata
Scopula melinau
Scopula nesciaroides
Scopula asymmetrica
Scopula phallarcuata
Scopula deflavarioides
Idaea sundapilosata
Idaea galsworthyi
Idaea assyria
Goniopteroloba caeruleata
Goniopteroloba kerangaphila
Sauris inscissoides
Carbia moderescens
Carbia brunnefacta
Pomasia sacculobata
Pomasia lamunin
Pomasia lacunaria
Pomasia luteata
Pomasia nuriae
Axinoptera penataran
Axinoptera ruficosta
Bosara reductata
Bosara bursacristata
Bosara bursalobata
Bosara longipecten
Bosara brevipecten
Glaucoclystis sinuosoides
Gymnoscelis prouti
Gymnoscelis pseudotibialis
Micrulia subzebrina
Symmimetis heveli
Symmimetis kolopis
Eois obliviosa
Eois sundasimilis
Eois willotti
Xanthorhoe liwagu
Papuarisme lagadani
Scotocyma asiatica
Auzeodes angulata
Pseudocassyma uniformis
Copyright Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.