Plate 6

Cyclidia javana Cyclidia sericea
Urapteroides astheniata Micronia aculeata Leucoblepsis fenestraria
(Peninsular Malaysia)
Strophidia caudata Acropteris grammearia Leucoblepsis renifera
Leucoblepsis excise Teldenia specca Teldenia unistrigata
Acropteris rectinervata Leucoblepsis neoma Chionoplema smarti
Pseudomicronia bundutuhan
(paratype)
Acropteris leptaliata Ditrigona paludicola
(paratype)
Chionoplemaparadeicta Acropteris ciniferaria Ditrigona wilkinsoni
(paratype)
Dysaethria sp. Pseudomicronia advocataria Ditrigona sp.
Dysaethria exprimataria Sewa orbiferata Zusidava tortricaria 
Dysaethria subalbata Micronia pluviosa
(Peninsular Malaysia)
Macrocilix maia 
Crucidava annulifera (holotype) Dysaethria subalbata

| Plate 1 | Plate 2 | Plate 3 | Plate 4 | Plate 5 | Plate 6 | Plate 7 | Plate 8 | Plate 9 | Plate 10 |


Copyright Southdene Sdn. Bhd. All rights reserved.